Ζεϊμπέκικο, Χασάπικος, Χασαποσέρβικο κλπ.

ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Τα ζεϊμπέκικα είναι λαϊκές καλλιτεχνικές δημιουργίες, στις οποίες η επίδραση από τη Βυζαντινή μουσική είναι φανερή και σε ό,τι αφορά τα ηχοχρώματα, τις μελωδίες, τις κλίμακές που ακολουθούν, αλλά και τις πολλές ανατολικές αλληλοεπιδράσεις.

Ο χασάπικος χορεύεται σήμερα με τα χέρια πιασμένα από τους ώμους, από δυο-τρία ακόμα και τέσσερα άτομα, άντρες και γυναίκες, με βήματα και φιγούρες που απαιτούν συγχρονισμό, πειθαρχία και ακρίβεια αντίθετα με τον αυτοσχεδιασμού του ζεϊμπέκικου χορού.

Το βασικό μοτίβο του Χασαποσέρβικου κατά διαστήματα παρουσιάζεται παραλλαγμένο, αλλά ταυτόχρονα συντονισμένο με μοτίβα που μοιάζουν σε αυτά των χορών των Σέρβων, των Ρουμάνων και των Σλάβων της Ανατολικής Ευρώπης.